Կուսակցության խորհուրդը

Կուսակցության խորհուրդը կուսակցության ներկայացուցչական մարմինն է, որում ի պաշտոնե ընդգրկվում են կուսակցության նախագահը, գործադիր մարմնի անդամները, կուսակցության անդամ պատգամավորները, կուսակցության անդամ կառավարության անդամները, տարածքային կազմակերպությունների խորհուրդների նախագահները, կուսակցության ոլորտային կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպես նաև  խորհուրդը կարող է համալրվել` համաձայն գործադիր մարմնի որոշման:Նախկին կազմ