Կուսակցական գրադարան

«Հետադարձ հայացք .1915.1918-1921»

«Հետադարձ հայացք .1915.1918-1921»

155 Կբ

«Հետադարձ հայացք .1915.1918-1921» գրքույկը ներկայացնում է հայության համար բախտորոշ այս տարիներին տեղի ունեցած իրադարձությունների գաղափարական լուսաբանումը, դրանց հետ կապված արդի խնդիրները:

«Հայ ընտանիք»

«Հայ ընտանիք»

101 Կբ

«Հայ ընտանիք» գրքույկն ընթերցողին է ներկայանում հայ ընտանիքի արդի խնդիրներին առնչվող մի շարք հոդվածներով` արյան մարքրության, արյունակցության, ընտանեվարության վերաբերյալ:

«Ազգային գաղափարախոսության խնդիրների շուրջ»

«Ազգային գաղափարախոսության խնդիրների շուրջ»

390 Կբ

«Ազգային գաղափարախոսության խնդիրների շուրջ» գրքույկում ներկայացված են Հայ ազգային գաղափարախոսության հիմնահարցերը, շարադրված են նրա հիմնական դրույթները: Քննարկվում են Ազգային գաղափարախոսության իրացման ուղիները եւ հարակից այլ հարցեր:

«Այլախոս և այլադավան հայեր»

«Այլախոս և այլադավան հայեր»

343 Կբ

«Այլախոս եվ այլադավան հայեր» գրքույկում զետեղված հոդվածները ժամանակին հրատարակվել են «Հանրապետական» ամսագրում: Ժողովածուն արծարծվող թեմայի վերաբերյալ առաջին գրքույկն է:

«Ազգ և հայրենիք»

«Ազգ և հայրենիք»

830 Կբ

«ԱԶԳ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔ»: Առաջին անգամ հայրենիքում հրատարակվող այս հիմնարար աշխատությունը նվիրված է Ազգ-Հայրենիք-Պետություն գաղափար-հասկացությունների համալիր վերլուծությանը:

«Ազգային գիտակցություն»

«Ազգային գիտակցություն»

940 Կբ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»: Գրքում ներկայացված են հայ ազգայնական գաղափարախոսության հռչակագրային հիմնադրույթներ, Ցեղակրոնության եւ Տարոնականության հիմնադրույթները, ինչպես եւ հայոց ազգային-քաղաքական պատմությունը վերլուծող հոդվածներ, Հ. Քաջազնունու նամակները, Գ. Նժդեհ մարդ-մարտիկի արժեւորմանը նվիրված Օ. Զարմունու աշխատությունը:

«Գլոբալացվող աշխարհ»

«Գլոբալացվող աշխարհ»

968 Կբ

«ԳԼՈԲԱԼԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՐՀ»: Ժողովածուն ներկայացնում է օտարազգի մի շարք քաղաքական գործիչների եւ վերլուծաբանների (օրինակ` Սամուել Հանտինգտոն, Հենրի Քիսինջեր, Պատրիկ Բյուքենեն, Ֆրենսիս Ֆուկույամա, Յուբեր Վեդրին, Ժակ Դելոր, Ալեքսանդր Դուգին, Սերգեյ Կարագանով) հոդվածներն ու հարցազրույցները, որոնք ժամանակին հայերեն թարգմանվել եւ հրատարակվել են «Հանրապետական» ամսագրում:

«Ցեղակրօն շարժումը»

«Ցեղակրօն շարժումը»

212 Կբ

Ցեղակրոն շարժման անվանի գործիչ Արմենակ Բարսեղյանը 1935թ. Բոստոնում Հ. Յ. Դ. Ցեղակրոն Ուխտերի Կենտրոնական Վարչության հանձնարարությամբ գրել է սույն գրքույկը, որում փորձել է ներկայացնել Ցեղակրոն շարժման նպատակները, հիմնավորել դրա անհրաժեշտությունը:

«Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը»

«Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը»

358 Կբ

1918թ. Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը հայոց նորագույն շրջանի հաղթանակների շարքում վճռորոշ դերակատարություն է ունեցել: Նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ այն դեռևս ըստ արժանվույն չի գնահատվել, վերահրատարակվում են ականատեսի այս հիշողությունները:

«Հայկական զօրամասը պալքան-թուրք պատերազմի մէջ»

«Հայկական զօրամասը պալքան-թուրք պատերազմի մէջ»

361 Կբ

1912-1913թթ. բալկանյան պատերազմները թուրքական բռնատիրության դեմ ճակատագրակից ժողովուրդների համատեղ ազատագրական պայքարի եզակի օրինակներից են: Հայությունը զուրկ լինելով պետականությունից, այնուամենայնիվ իր ոգու կոչին հավատարիմ` արժանի մասնակցություն ունեցավ այդ պատերազմին` ի դեմս Նժդեհի և Անդրանիկի առաջնորդած կամավորական վաշտի: Այս գիրքը վերահրատարակումն է Արմեն Սյունու արժեքավոր հուշերի: