Կուսակցական գրադարան

«Ազգային տոներ»

«Ազգային տոներ»

90 Կբ

«Ազգային տոներ» գրքույկում ներկայացված է հայոց մի շարք տոների ավանդական բովանդակությունը, որոնք, գալով մեր նախաքրիստոնեական շրջանից, նշվում են նաեւ Հայ եկեղեցու կողմից:

«Տարոնական շարժումը. Հայկ Ասատրյան»

«Տարոնական շարժումը. Հայկ Ասատրյան»

123 Կբ

«Տարոնական շարժումը. Հայկ Ասատրյան» գրքույկն ամփոփում է Տարոնական շարժման պատմությունն ու գաղափարախոսությունը, շարժման հիմնական գաղափարախոս Հ. Ասատրյանի կենսագրական ակնարկը:

«Ազգային միասնության խնդիրը»

«Ազգային միասնության խնդիրը»

«Ազգային միասնության խնդիրը» գրքույկը բացահայտում է ազգային միասնության, ազգային համաձայնության էությունը եւ դրանց հետ կապված ազգային զգացումի ու գիտակցության բովանդակությունը:

«Գարեգին Նժդեհ. Ցեղակրոն շարժումը»

«Գարեգին Նժդեհ. Ցեղակրոն շարժումը»

158 Կբ

«Գարեգին Նժդեհ. Ցեղակրոն շարժումը» գրքույկում ընդհանուր գծերով ներկայացված են Գ. Նժդեհի կենսագրությունը, Ցեղակրոն շարժման պատմությունն ու գաղափարախոսությունը:

Գարեգին Նժդեհ «Մեծ գաղափար» (նորահայտ մասունքներ)

Գարեգին Նժդեհ «Մեծ գաղափար» (նորահայտ մասունքներ)

239 Կբ

Գրքույկում ներկայացված են «Ռազմիկ», «Նոր Արաքս» եւ այլ հայկական պարբերականներում հայտնաբերված Գ. Նժդեհի իմաստասիրական, գաղափարա-քաղաքական բնույթի նյութերը, Ցեղակրոն կազմակերպության սկզբունքներն ու դավանանքը ներկայացնող երկու փաստաթուղթ, ինչպես նաեւ ՀՀ կառավարության օժանդակությամբ ձեռք բերված երկու ձեռագիր տետրակ («Մետրոպոլիկա.Պատմության փիլիսոփայությունը» եւ «Երջանկության պրոբլեմը»):

«Ազգային գաղափարախոսության արդիականությունը»

«Ազգային գաղափարախոսության արդիականությունը»

«Ազգային գաղափարախոսության արդիականությունը» գրքույկն անդրադառնում է ազգային գաղափարախոսության բովանդակությանը, նրա դերին ու նշանակությանը արդի հայ հասարակական կյանքում, ազգային ինքնաճանաչման եւ հայապահպանման խնդիրներին:

«Ազգ եւ դավանանք»

«Ազգ եւ դավանանք»

«Ազգ եւ դավանանք» գրքույկում լուսաբանված են ազգ-եկեղեցի հարաբերություններին, Հայ եկեղեցուն, աղանդավորությանը եւ կրոնի քաղաքականացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

«Հայոց հայրենիքը»

«Հայոց հայրենիքը»

108 Կբ

«Հայոց հայրենիքը» գրքույկը ներկայացնում է Հայոց հայրենիքի` Հայկական բարձրավանդակի պատմա-աշխարհագրական, իմաստաբանական եւ աշխարհաքաղաքական առնչությունները:

«Հայ Ազգայնականությունը 20-րդ դարում»

«Հայ Ազգայնականությունը 20-րդ դարում»

«Հայ Ազգայնականությունը 20-րդ դարում» գրքույկում ներկայացված է 20-րդ դարի 30-ական թվականներին Սփյուռքում ծավալված հայ ազգայնական մի շարք շարժումների (Մարտկոցյան, Արեւմտյան Ազատագրական Ուխտ, Ցեղային վերանորոգչական եւ այլն) պատմությունն ու գաղափարախոսությունը, ինչպես նաեւ դրանց գաղափարախոսների փիլիսոփայական հայացքների մեկնաբանումը:

«Ցեղի մարտիկին»

«Ցեղի մարտիկին»

«Ցեղի մարտիկին» գրքույկում զետեղված են Ցեղային աշխարհայեցողության սկզբունքները, դրանից բխող հայորդու վարքականոնը, ինչպես նաեւ հայոց ավանդական ու մերօրյա մի շարք տոների խորհուրդները: