Новости

Республиканская партия Армении опубликовала общереспубликанский список кандидатов в депутаты

16.02.2017

Ниже представляем общереспубликанский список кандидатов в депутаты РПА полностью:

1. Саргсян Виген Александрович
2. Маргарян Тарон Андраникович
3. Ованнисян Арпине Ашотовна
4. Баблоян Ара Саенович
5. Амирян Армен Артаваздович
6. Ашотян Армен Георгиевич
7. Шармазанов Эдуард Овсепович
8. Есаян Маргарита Генриховна
9. Фарманян Самвел Жораевич
10. Авагян Карен Карленович
11. Саакян Галуст Григорьевич
12. Нагдалян Эрмине Микаеловна
13. Минасян Гагик Енгибарович
14. Никоян Самвел Паргевович
15. Товмасян Грайр Варданович
16. Петросян Шушан Самвеловна
17. Григорян Манвел Секторович
18. Гегамян Арташес Мамиконович
19. Арутюнян Хосров Меликович
20. Сардарян Шушан Альбертовна
21. Бархударян Айк Борисович
22. Закарян Артак Борисович
23. Арутюнян Ваган Михайлович
24. Багдасарян Джемма Самвеловна
25. Костанян Геворг Сурикович
26. Акопян Мигран Тарнович
27. Сагателян Арман Арменович
28. Мурадян Рузанна Карапетовна
29. Меликян Гагик Вагинакович
30. Бекарян Карен Манукович
31. Торосян Ширак Артемович
32. Ачемян Карине Хачиковна
33. Вардапетян Тачат Мартунович
34. Мкртчян Ваграм Патваканович
35. Софоян Ованнес Сережаевич
36. Карапетян Наира Арташесовна
37. Давтян Артак Людвигович
38. Погосян Арусяк Арменовна
39. Зограбян Размик Артаваздович
40. Аветисян Мариам Гамлетовна
41. Бадалян Володя Арамаисович
42. Минасян Мкртич Акопович
43. Мартиросян Левон Юрикович
44. Афян Асмик Хачатуровна
45. Саакян Ованнес Михайлович
46. Мамиджанян Айк Рубенович
47. Сиреканян Маргарит Ваграмовна
48. Мурадян Геворг Атомович
49. Вардеванян Арам Погосович
50. Нерсисян Эдуард Левонович
51. Навасардян Гоар Дерениковна
52. Симонян Ара Рубенович
53. Григорян Артак Максимович
54. Маргарян Ашот Арменович
55. Тумян Лусине Вачеевна
56. Каграманян Карен Ашотович
57. Казарян Ованнес Рафикович
58. Абгарян Альберт Гагикович
59. Барагамян Мария Анушавановна
60. Мертарджян Самвел Левонович
61. Саакян Микаел Ашотович
62. Мартиосян Левон Ашотович
63. Матинян Армен Альбертович
64. Геворгян Лилит Мартуновна
65. Галстян Меружан Айкарамович
66. Торосян Арташес Хачикович
67. Магакян Анания Мисакович
68. Арутюнян Альвина Владимировна
69. Манукян Альберт Патваканович
70. Мисакян Араик Манвелович
71. Мхитарян Срапион Андраникович
72. Узунян Анаит Тельмановна
73. Погосян Мигран Суренович
74. Саргсян Роберт Гургенович
75. Улиханян Гукас Ишханович
76. Тоноян Марина Агасовна
77. Баблоян Арман Араевич
78. Геворгян Артур Самвелович
79. Геворгян Таврос Самвелович
80. Тадевосян Алвард Альбертовна
81. Ерицян Альберт Васильевич
82. Мовсесян Артем Жораевич
83. Саакян Арман Галустович
84. Ованнисян Армине Альбертовна
85. Казарян Асмик Ревиковна
86. Мантакунян Алвард Вараздатовна
87. Саргсян Ануш Гришаевна
88. Саргсян Артак Самвелович
89. Саргсян Асмик Григорьевна
90. Абраамян Владик Рафаелович
91. Алексанян Самвел Лиминдрович
92. Даллакян Николай Ованнесович
93. Авагян Анаит Алексановна
94. Тадевосян Ованнес Геворгович
95. Ованнисян Араик Рафаелович
96. Миракян Карапет Павликович
97. Акопян Шушаник Размиковна
98. Наапетян Корюн Гарникович
99. Никогосян Тигран Володяевич
100. Варданян Армине Саргисовна
101. Бегларян Акоб Бегларович
102. Карапогосян Арутюн Карапетович
103. Наджарян Арцрун Бабкенович
104. Киракозова Лиана Лориковна
105. Плузян Айк Юрикович
106. Саакян Асатур Гамлетович
107. Саргсян Артур Сейранович
108. Маргарян Гаяне Севановна
109. Фанарджян Левон Мнацаканович
110. Саакян Мэри Альбертовна
111. Саргсян Карине Арташовна
112. Вердян Шогер Зориковна
113. Беняминян Карен Гагикович
114. Григорян Араик Темурович
115. Исраелян Виктор Погосович
116. Гиваргизова Оля Артуровна
117. Акопджанян Грайр Робертович
118. Ованнисян Айк Самвелович
119. Мнацаканян Арутюн Вараздатович
120. Задоян Светлана Александровна
121. Мурадян Мурад Саакович
122. Саргсян Алик Саргисович
123. Смбатян Степан Людвигович
124. Папоян Алвард Вардановна
125. Оганян Рима Минасовна
126. Абгарян Грачик Степанович
127. Григорян Грант Меружанович
128. Геворгян Наапет Багратович
129. Ованнисян Зубеида Геворговна
130. Мовсисян Аракел Абраамович
131. Петросян Алексан Макарович
132. Сароян Седрак Фирдусович
133. Егиазарян Симизар Артаваздовна
134. Ахоян Арагац Андрушевич
135. Аракелян Базмасер Манафасович
136. Айрапетян Роланд Рубикович
137. Мкртчян Лилит Мкртычевна
138. Мнацаканян Мнацакан Андраникович
139. Саакян Наири Арташесович
140. Мовсисян Нуне Рубиковна
141. Аветисян Ашот Артаваздович
142. Арзаканцян Тигран Гришаевич
143. Ботоян Карен Овсепович
144. Акопян Рузанна Хачиковна
145. Григорян Рафик Хоренович
146. Еганян Арам Суренович
147. Акопян Акоп Рафикович
148. Никогосян Анна Дорвардовна
149. Овеян Гегам Азатович
150. Арутюнян Баграт Гургенович
151. Погосян Ануш Цоваковна
152. Багдасарян Ваграм Вагинакович
153. Давтян Гриша Сандроевич
154. Игнатенко Олег Николаевич
155. Овсепян Шушаник Ованнесовна
156. Карапетян Карен Саргисович
157. Амбарцумян Аркадий Станиславович
158. Меджлумян Лусине Владимировна
159. Айвазян Вардан Суренович
160. Айрапетян Артем Манукович
161. Айрапетян Гамлет Айрапетович
162. Хачикян Карине Мираковна
163. Арутюнян Андраник Альбертович
164. Арутюнян Арам Хачикович
165. Казарян Вачаган Джанибекович
166. Петросян Айкануш Вардкесовна
167. Саакян Агарон Мамиконович
168. Санамян Самвел Кароевич
169. Симонова София Ивановна
170. Амирбекян Сергей Гамлетович
171. Аветисян Сукиас Егелович
172. Гаспарян Ваан Вардгесович
173. Гаспарян Вардитер Артушевна
174. Григорян Мартун Камоевич
175. Давоян Самсон Ашотович
176. Карапетян Грайр Рудольфович
177. Карапетян Люся Альбертовна
178. Петоян Мушег Туринджович
179. Саакян Арман Сосеевич
180. Цолакян Феликс Хостехович
181. Арутюнян Джемма Жоржиковна
182. Мнацян Азгануш Суреновна
183. Аракелян Нарине Самвеловна
184. Арушанян Аруш Гагикович
185. Арсенян Ашот Егишеевич
186. Григорян Мураз Лендрошевич
187. Макунц Аревик Артушевна
188. Закарян Мхитар Сейранович
189. Акопян Ваге Альбертович
190. Саргсян Авет Лаврентиевич
191. Амирян Асмик Григоревна
192. Авалян Григор Сережевич
193. Харатян Сейран Севоевич
194. Худавердян Нелли Бабкеновна
195. Акопян Акоп Гарникович
196. Назарян Карен Ашотович
197. Петросян Вардан Ванцетович


В общереспубликанский список также включены :
Езиды
1. Махмудян Рустам Джасминович
2. Шамоян Рзган Смоевич
3. Хаджоян Хдр Сурикович
4. Шароян Амо Ахмадович
Русские
1. Юрий Иванович Яковенко
2. Елена Васильевна Валейко
3. Артур Смбатович Рудометкин
4. Александр Васильевич Ледяев
Ассирийцы
1. Михайлов Арсен Петрович
2. Гаспарян Ирина Константиновна
3. Якубов Альберт Иосифович
4. Авдишян Бениамин Жораевич
Курды
1. Гасанов Князь Гамидович
2. Амирян Вакиль Гадриевич
3. Мгоян Лианна Джамалевна
4. Гамеян Титал Гамеевич
 

← Вернуться к списку